Zuivere Bron

- Een inzicht - - Ontwikkeling - - Interviews div links -

                                                                 

Verdere ontwikkeling  

Deze Bron vindt zijn oorsprong in de Wereld van de Wijsheid. De Bron beperkt zich niet alleen tot de aarde, maar omvat alles.Vanuit deze Bron is er altijd hulp aanwezig, vooral wanneer een mens denkt niet meer verder te kunnen. Doordat de mens zich van veel dingen niet bewust is, brengt hij zich zelf vaak in de problemen. Hij voelt zich eenzaam en verlaten en beland soms in een depressie. De uitweg is vaak moeilijk te vinden, en men voelt zich slachtoffer van alles en iedereen.

                                                                                                           

Het is aan de mens om met of zonder hulp te gaan ontdekken dat het contact met de Zuivere Bron in de mens zelf zit, want als een mens zich naar binnen richt, zal het contact er zijn. Wanneer iemand de rechterhand op zijn buik legt en met de aandacht naar de voetzolen gaat komt men in contact met de Bron, het zuivere weten.

Waardoor impulsen van het zuivere weten mee omhoog komen, en zal deze zuivere energie door het lichaam stromen. Maar ook gedurende de dag of nacht  worden er impulsen vanuit de Zuivere Bron door gegeven aan de mens. In het begin is het misschien nauwelijks waarneembaar, want gedachten zijn sterk en gaan snel weer over tot de orde van de dag. Maar wanneer een mens trouw blijft aan een eerste gedachte of gevoel, dan is er een contact met de Zuiver Bron. De mens keert zich naar binnen en gaat voelen wat bij hem of haar past.

Het gaat vaak om de kleine dagelijkse dingen, bijv. een keer nee zeggen tegen iemand waar je normaal geen nee tegen zou durven zeggen. Of een verjaardagspartijtje  overslaat, omdat je vanavond eens lekker lui op de bank wilt zitten. Maar ook of familie en vrienden nog wel bij je passen. Vaak zijn het de regels en de normen van de maatschappij wat de mens tegenhouden.En blijft de mens op de buitenwereld gericht dan zal er altijd onrust in hem blijven bestaan. Herhaalt iemand de weg die hij al vele malen gegaan is of gaat hij/zij met zijn innerlijk weten aan de slag?

Soms kan dit tot besluiten of keuzes leiden die niet gemakkelijk zullen zijn, maar wel heel bevrijdend werken. En worden er al kleine stappen gemaakt, naar wie hij werkelijk is. En gaat de mens steeds meer kracht en rust ervaren. De keuze momenten kunnen alleen in het NU bestaan, omdat alleen in het NU contact is met deZuivere Bron. Het is een bewust worden naar wat men eigenlijk van binnen al weet. Maar het contact is verloren gegaan door o.a. de opvoeding, geloof, school en de normen en regels die de maatschappij en de mensen zichzelf opleggen.

Dit alles zal men opnieuw onder ogen moeten zien wil men erachter komen: wat is mijn werkelijke Ik en wat heb ik van anderen over genomen en hoort niet bij mij. Er is een heel scala van onderwerpen die de mens een groter bewustzijn geven. Ieder nieuw inzicht en brengt je steeds dichter bij jezelf zorgt ervoor dat men steeds meer innerlijke vrijheid ervaart. Soms maakt men een duik in het onbekende, gaat men nieuwe wegen ontdekken en leert men gaande weg los te laten.

Je bent dan niet langer meer onderdeel van de grijze massa, maar maakt je eigen plannen. Zijn wie je werkelijk bent, in het diepste van je wezen. Je hoeft deze weg naar een groter bewustzijn niet alleen te gaan. Maar houd er rekening mee dat in het paranormale gebeuren, er veel  geschermd wordt dat men contact heeft met de zuivere bron, de kern enz. Maar toch heeft deze bron nog alles te maken met de aardse krachten en zitten er nog veel hiaten in. De mens is zich hier niet van bewust en gaat er mee aan de haal door er allerlei bedrijfjes mee op te zetten.

Wanneer een mens paranormaal is dan komt hij in contact met de geestelijke wereld en hij denkt vaak dat dit het einddoel is. Maar het zijn ervaringen om hem ontvankelijk te maken, voor de grootste stap dat een mens in zijn leven kan doen, en dat is het zich naar binnen keren en een stapje verder gaan dan het paranormale. Er zijn mensen die je verder willen helpen en waarbij het niet om geldelijk gewin gaat. Het zijn de medewerkers van de Wereld van de Wijsheid. Die ieder op hun eigen unieke manier de ander willen helpen, naar een groter bewustzijn en de energie van de Zuivere Bron zal hierbij aanwezig zijn. Men zal diep van binnen voelen, dat dit een ongekende diepgaande energie is.

 www.passage-school.nl